Giới thiệu về Saigonreals

Website: www.saigonreals.com - Email: letruc.real@gmail.com

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH

 

  •     Kinh doanh, tiếp thị và phân phối các dự án do các chủ đầu tư uy tín;

 

  •     Tư vấn tiếp thị dự án bất động sản;

 

  •     Tư vấn, nghiên cứu thị trường;

 

  •     Môi giới bất động sản;

 

  •     Quảng cáo bất động sản;

 

  •     Phát triển hệ thống Sàn giao dịch bất động sản đạt chuẩn của Bộ Xây dựng;

 

  •     Phát triển mạng lưới đại lý môi giới bất động sản rộng khắp trên toàn quốc;

 

  •     Đa dạng hóa các hình thức dịch vụ, mở rộng thị trường tiềm năng trên toàn quốc và nước ngoài.