Đất ông bà để lại có đóng tiền sử dụng đất?
Năm 2000 UBND huyện Hóc Môn (TP.HCM) cấp sổ đỏ cho mảnh đất thổ màu diện tích 800m2 do ông bà tôi để lại, cậu tôi đứng tên. Năm 2003 cậu tôi chết, anh em còn lại đồng ý cho mẹ tôi được quyền sử dụng và đã sang sổ để mẹ tôi đứng tên.

Năm 2003 mẹ tôi tách 251m2 cho em mẹ tôi, còn lại 549m2 mẹ cho tôi nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Tôi đã xây nhà và sử dụng đến nay. Đầu năm 2011, tôi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở đã được UBND huyện cấp sổ hồng.

Xin hỏi, trong trường hợp này tôi có phải đóng tiền sử dụng đất? Nếu có đóng thì thế nào? Xin cảm ơn.

hùng pham (cosongocloan@… )

– Trả lời:

Nếu thửa đất trên có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp thì khi được tặng cho 549m2 đất (từ mẹ bạn), đồng thời mục đích sử dụng đất được chuyển từ đất nông nghiệp thành đất ở, thì bạn sẽ phải đóng tiền sử dụng đất theo mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng của đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc theo mục đích sử dụng của đất sau khi chuyển mục đích sử dụng tại thời điểm kê khai và nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất nêu trên là giá đất do UBND TP.HCM quy định.

Trường hợp giá đất do UBND TP.HCM quy định chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, thì UBND TP.HCM căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp.

Riêng phần diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong hạn mức sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất do UBND TP.HCM quy định tại thời điểm kê khai và nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU

 

Bình Luận Khách Hàng

bình luận

Đất ông bà để lại có đóng tiền sử dụng đất? - SaigonReals